John van Dijk  Glazenwasbedrijf

 

Voor bedrijven en particulieren'Start

Informatie

Diensten

Referenties

Voorwaarden

Links

Contact

(c) SRLam

 Algemene voorwaarden

 Opzegging
 U kunt ten allen tijde opzeggen. Dit kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per email.

 Betalingen

 Betaling dient plaats te vinden direct na het verrichten van de werkzaamheden of, indien dit is
 overeengekomen, per  overboeking op bankrekeningnummer : Postbank 16 97 165  ten name van
 John van Dijk Glazenwasbedrijf te Veendam.      Kvk 2086013 , BTW-nr. NL 1023.65.623.B01
 Bij contante betalingen ontvangt u een bewijs van betaling / kwitantie.

 Prijswijzigingen

 Indien zich prijswijzigingen , c.q. tariefwijzigingen mochten voordoen, dan zal John van Dijk
 Glazenwasbedrijf u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
Bij prijswijzigingen heeft u als
 opdrachtgever het recht om de overeenkomst terstond op te zeggen .

 Schade / eigen risico
 Schade die ontstaan tijdens onze schoonmaakwerkzaamheden kunnen niet worden verhaald op John
 van Dijk Glazenwasbedrijf, tenzij dit te wijten is aan onze nalatigheid en onvoorzichtigheid.
Bij binnen-
 bewassing geldt dan ook dat alle vensterbanken en plaatsen van werkzaamheden vrij zijn van
 voorwerpen.